PETROKİMYA

Petrokimya nedir ? Türkiye’de Petrokimya tesisleri ? Petrokimya ürünleri nelerdir ?

Genel olarak , petrolden çeşitli organik kimyasal ürünler elde etmek için uygulanan sanayi yöntemidir.
Petrokimyanın ortaya çıkışı 1920-1925 yılları arasına dayanır. Petrokimyanın işe ilk başlama amacı petrol rafinelerinin artıkları olan cracking gazlarının değerlendirilmesidir. Bu atık gazlar çeşitli işlemlerden geçirilerek yararlı hale getirilmiştir.(alkol-glikol-tetonlar) Petrokimya gelecek için çok ümit veren bir sanayi koludur. Çok kısa bir zamanda oldukça yoğun çalışmalar ve araştırmalar sonucunda atık maddelerden çeşitli hammaddeler elde edildi.
Elde edilen ilk hammaddeler 1930-1940 yıllarında daha kaliteli hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda atık petrolün gücü dünyada kendine önemli bir yer edinmiştir. Bu gelişmelerden sonra petrokimya hızla gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmeler sonucunda günümüzde ocaklarda yakılan likit gazı , kaloriferlerde kullanılan fuel oil , temizlik malzemesi olan deterjanlar vb. birçok ürün petrokimya yardımıyla üretilmiştir.

Petrokimya Sanayinde Kullanılan Yöntemler

1. ALİFATİKLER : petrol ürünlerinin yada tabii gazın yüksek ısıda cracking ‘inden elde edilen , bütadien , bütülenler , propinler , propan , asetilen , etilen , etan , gibi hammaddeler için uygulanan usuller ;
2. AROMATİKLER : nafta’nın katalitik reformingiyle sağlanan naftalin , ksilenler , toluen , benzen ve diğer doymamış hidrokarbonlar gibi hammaddelere uygulanan usuller ;
3. İNORGANİKLER : yani kükürt , hayvani kömür , hidrojen siyanür , amonyak gibi hammaddeler için uygulanan usuller.
DAMITMA:
Bir rafineride ham petrole uygulanan ilk işlem ayrımsal yada bölümsel damıtmadır. Bu işlemle, on kadar temel petrol kesiti elde edilir.  Bu kesitlerden her biri genellikle karbon atomları sayısıyla yada içerdiği hidrokarbonların ve diğer bileşiklerin normal kaynama sıcaklıkları dizisiyle tanımlanan bir uçuculuk aralığında yer alır.  Damıtmayla ham petrolü ayrımlama ,üretim gereklerinin işlevlerine göre önemli değişiklikler gösterebilir.
DESTİLASYON:
Ham petrol , çıkarıldığı zaman hemen hemen hiç kullanılmayacak durumdadır. Ham petrolü kullanılabilir duruma getirmek için yapılan ayırma işlemleri içinde en çok kullanılan destilasyondur. Destilasyon bir sıvı karışımı oluşturan ve farklı sıcaklıklarda kaynayan maddelerin bu özelliklerinden yararlanarak birbirlerinden ayrılmasını sağlayan bir ayırma işlemidir.

TÜRKİYE’DE PETROKİMYA

Türkiye’de petrokimyanın hızlı gelişimi 1965 yılında kurulan ilk petrol kimya sanayisiyle mümkün olmuştur. Türkiye’deki kimyasal ürünlerin %25’nde petrokimyanın payı büyüktür. Petrokimyayı vazgeçilmez yapan husus ; ucuz maliyet ve kullanım alanı genişliğidir.


Translate »

Sizi Arayalim